Exalted.dk

Kampe

Af ZEGA @ 19 maj, 2009, under Matches

Dato

Game

Team

Vs.

Country

League

Results

 14.5

  

Exalted.dk

 Zeps.css-skill.com.

CW

 2-1

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

  

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

Exalted.dk

 

 

CW

 

 

Exalted.dk

 

 

CW

 

ShareThis

Kommentar Mere...

Exalted.dk LAN Events

Af ZEGA @ 19 maj, 2009, under LAN Events

lanHer kan du læse og evt. se billeder fra vores LAN events.

Da exalted.dk snart har været oppe og kører et stykke tid, er vi i klanen blevet enige om at vi skal holde et privat LAN for klanens members.
LANet bliver muligvis afhold i uge 41, og jeg (zEgA) vil gerne stå for at finde et lokale på fyn.

Er sikker på det vill være en fed oplevelse og vi vil blive rystet bedre sammen end vi allerede er.

Hilsen zEgA

ShareThis

Kommentar Mere...

SLAP regler.

Af ZEGA @ 19 maj, 2009, under SLAP Regler

REGLER - GENERELLE SPILLEREGLER CS Source

§ 3 - Spilleregler generelt.
Spillereglerne er blevet lavet specielt med henblik på SL, og det er ikke sikkert at de overholder en bestemt standard.

Er der noget du er i tvivl om, så undlad at bruge det trick, da det sandsynligvis er ulovligt. Evt. kan du lave et indlæg på forum for at få belyst emnet. Generelt kan man sige at spillet skal spilles som det er udtænkt, noget som de fleste nok ved hvad betyder.

§ 3.1 - BO3
Der spilles efter MR15 regler - dvs. 2×15 runder pr. map. Der spilles til et hold har 16 runder på hvert map. Alle maps skal afgøres (man kan IKKE spille uafgjort)

Ved uafgjort når de 30 runder er spillet, spilles der overtime af 2×3 runder - ”mp_startmoney” 10000 - til en vinder er fundet.

Der spilles til et hold har 2 sejre på maksimalt 3 maps.

Hvert hold vælger et map. Det 3. map vælges af admin.

§ 3.2 - Demo
Alle spillere skal optage in-eye-demo af kampen, således at demoer kan fremvises til admins hvis dette bliver nødvendigt. Demoen skal minimum gemmes i 2 uger.

(For at optage en demo skal man skrive record demonavn og når kampen er færdig skriver man stop)

§ 3.3 - Points.

Vinder får 2 points.
Tabt giver 0 point.

Ved pointlighed ved afslutningen af sæsonen sorteres der efter indbyrdes opgør, støreste positive map-diffenrence i indbyrdes opgør og derefter største positive map-difference i alle kampe.

§ 3.4 - Divisioner. Op/ned rykning. Ved hver sæsonafslutning rykkes der som udgangspunkt 2 hold op/ned fra hver division.

Op og nedrykning i divisionerne justeres på flg. måde:
- Det 2 bedst placeret hold fra hver division rykker 1 division op.
- De 2 dårligste placerede hold fra hver division rykker ned.

Oprykning
Det er muligt at et hold kan ønske sig at rykke sig højere oppe i divisionerne.

Nedrykning
Det er ikke muligt at ønske sig nedrykning. Nedrykninger vil udelukkende ske i forhold til resultatet i en given sæson.
Hvis et hold står til nedrykning i forhold til resultatet så kan holdet godt ønske sig at forblive i den division de er i.

Nye hold
Hvordan nye hold placeres vil vi vurder efter en testkamp samt en generel vurdering efter bedste evne.

Efter hver sæson oprettes et afsnit i forum hvor folk kan afgive evt. begrundede ønsker. Vi lover dog ikke at kunne eferleve alle ønsker.
Turneringsledelsen forbeholder sig retten til at justere divisionsopdeling i forhold til antallet af divisioner og antallet af klaner, samt skillniveau for disse.

§ 3.5 - maps.
Der kan frit vælges mellem flg. maps:

de_dust2
de_train
de_inferno
de_cpl_mill
de_cpl_fire
de_nuke
de_cbble
de_losttemple
de_contra

Når de bliver tilgængelige, erstatter officielle maps beta udgaverne. Skiftet vil blive offentliggjort som en nyhed på www.slap.dk. Skulle der eksistere flere versioner af et givent beta map, vil det altid være den version der kan hentes på www.slap.dk, der skal anvendes.

§ 3.6 – Models og skins.
Der må IKKE spilles med andre models eller skins end dem som spillet er født med. Dette gælder både våben og spillere. Det bemærkes i denne sammenhæng at tages man med alternative filer, - uanset om dette er wave filer, wad filer eller lignende, vil man bryde reglerne som de er tænkt i SL, og dette vil kunne medføre umiddelbar ekskludering fra ligaen.

En DA kan til enhver tid hoppe ind i en kamp og kræve screendumps fra samtlige spillere. Screendumps skal så øjeblikkeligt sendes til DA. Hvis ikke screendumps sendes øjeblikkeligt, kan DA påføre clanen en straf i form af mistede points.

§ 3.7 – Scripting.
Der må kun bruges hjælpescripts. Ved hjælpescripts forstås scripts som hjælper spilleren til at lette de ting som han/hun kan i forvejen, Såsom: Demo, Buyscripts, rateindstillinger - ALT andet betegnes som cheat.
Eksempler på ikke tilladte scripts:

AWP scripts.
Bunny-Jump scripts.
Turn scripts.
Recoil scripts.

§ 3.8A - Jump-assist.
Jump-assist ved plantning af bomben er IKKE tilladt. Dvs. man må ikke plante bomben et sted hvor EN CT ikke kan defuse alene, pga. den placering af bomben, som er sket ved brug af jump-assist.

Jump-assist er IKKE tilladt til udnyttelse af bugs/map fejl m.m.

§ 3.8B - Bunnyjump & crouchbug

Bunnyjump og udnyttelse af crouchbug er under ingen omstændigheder tilladt. Modstanderne kan kræve in-eye demo af andre spillere, for at fastlå hvorvidt der er tale om overtrædelse af reglerne. Straf pr. overtrædelse er 3 runder der trækkes fra kampens samlede score.

§ 3.9 – Defuse.
Der må ikke defuses bag skjulte objekter som f.eks. igennem en væg, under togvogne osv. Bomben skal fysisk kunne ses af den som defuser, det vil sige på dust2, må der ikke defuses igennem væggen med mindre bomben kan ses nedenfra, eller igennem kasser osv.

§ 3.10 - Granater.
Det er lovligt at kaste HE, FLASH og SMOKE over huse og mure.

§ 3.11 - Andre bugs.
Bevidst udnyttelse af bugs, straffes med indtil 4 tabte runder pr. bug udnyttelse. Herudover kan der blive tale om yderligere og strengere straffe.

§ 3.11A - Blokering.
Blokering af dørene med våben er ikke tilladt

§ 3.12 - HLTV.
HLTV er IKKE et krav i SL.

Såfremt et af holdene eller en admin ønsker HLTV på en kamp, kan det ikke nægtes af nogen parter. Dog kan tekniske årsager godtages, men de skal i givet fald dokumenteres overfor DA.
Det er ikke påkrævet at HLTV skal være public. Dog skal der, hvis HLTV er på serveren, være mulighed for at begge hold kan specce.
Delay skal stå til minimum 90 sek.
Såfremt demo er optaget fra HLTV, har begge hold krav på at få udleveret demo fra kampen.
Bestil selv HLTV fra www.hltv.org eller spørg på #slap.dk om nogen kan hjælpe med at sætte en på. Dokumenterede tekniske problemer som klanen der har bestilt HLTV ikke har indflydelse på, straffes ikke.

§ 3.13 - CLIENTCONFIG.
Client settings som må ændres inden for de angivne intervaller.

cl_updaterate 80-101
cl_cmdrate 80-101
rate 25000
m_filter 1/0
hud_fastswitch 1/0
zoom_sensitivity_ratio
fps_max 50-1000
cl_dynamiccrosshair 1/0

mat_dxlevel 80-90(der må ikke bruges mat_dxlevel 70 pga Flash varer kortere tid med mat_dxlevel 70)
- mat_dxlevel 90 for DirectX 9.0(info only)
- mat_dxlevel 81 for DirectX 8.1(info only)
- mat_dxlevel 80 for DirectX 8.0(info only)

- mat_bumpmap 0/1 - mat_specular 0/1 - cl_phys_props_enable 0/1 - cl_ragdoll_physics_enable 0/1

Følgende Client Settings må ikke ændres, og skal være sat til default.

r_rainalphapow (default: 0.8)
r_rainalpha (default: 0.4)
fog_enable (default: 1)

cl_interpolate skal sættes til 1.

§ 3.13 - SERVERCONFIG.
Begge hold aftaler indbyrdes, hvilken server der skal bruges.

Kom på serveren i god tid og kontroller at alt er som det skal være - kontroller serveren inden kampen. Hvis der er ting som ikke er som de skal være, snak med serveradmin inden kampstart, få det fixet eller find en anden server.

Phys_timescale
Phys_timescale 1.5

Config:
Der skal spilles på en server med standard CW settings, med følgende settings:

mp_buytime .25
mp_c4timer 35
mp_roundtime 1.75
mp_startmoney 800
mp_timelimit 999

VAC2:
Skal være på serveren.

Z-Block plugin:
Den nyeste version skal være på serveren under SLCW kampe.
Hent den her : http://zblock.eurocss.net/download.htm

LIVEBOT:
Livebot er tilladt, men den må ikke vise team-say. Såfremt der køres livebot, skal begge klaner have adgang til informationer der sendes fra kampen.

ShareThis

1 Kommentar Mere...

I skillfaker jo!

Af NeLo @ 15 maj, 2009, under Matches

Vi er ellers stoppet med at skrive mIRC kampe ind på hjemmesiden, men denne skulle simpelthen ind.

Selvom den var kort var det et af de mest overbevisende Exalted præstationer.

Efter bare 5 runder havde undertegnet NeLo/addicted to cocks! ikke mindre end en 23-0 score :O!!!!

Men bare 2 runder senere måtte franskmændene der ellers gik for at være mid- se sig allerede slået og leavede serveren.

Det var mig selv og SamsiPwns der løb med de fleste kills, men alle andre viste også tegn på at den hårde træning har virket. Og at vi i nær fremtid kan forvente størrere ting af os selv.

Exalted.dk stillede op med: NeLo, SamsiPwns, Klunke, ReCoil og ProZaxX.

ShareThis

5 Kommentarer Mere...

Nyt member i Exalted.dk

Af Klunke @ 15 maj, 2009, under Andet

Så har exalted fået et nyt member nemlig SamsiPwns. han spiller godt og er en god person.
VI har stadig en på try og vi søger en member mere.

Try !!!!!
Recoil

MvH Exalted.

ShareThis

Kommentar Mere...

Exalted.dk vs Zeps.css-skill.com vid

Af samsipwns @ 15 maj, 2009, under CS:S Movie

Dette er den nyeste video.
fra vores CW mod Zeps.css-skill.com

ShareThis

4 Kommentarer Mere...

[SamsiPwns]

Af samsipwns @ 14 maj, 2009, under CS:S Movie

ShareThis

1 Kommentar Mere...

Info om [SamsiPwns]

Af samsipwns @ 14 maj, 2009, under [SamsiPwns]

Alder: 17

Bor:  Nyborg

Beskæftigelse:  Intet lige pt, starter HF efter sommerferien!

Fritid: Spiller Css,  Er sammen med vennerne osv.

Steam: Bettybender

Map: DD2 eller Inferno, kan bedst lide Inferno, men dd2 spiller jeg en hel del.

Weapon:  Scout & Deagle!!!! ^^

ShareThis

Kommentar Mere...

Exalted fik kamp til stregen…….

Af Klunke @ 14 maj, 2009, under Matches

zega, klunke, Inov, nelo og [SamsiPwns]
Blev enige om at tage en 5on5, mod Zeps.css-skill.com.
Dette Gik udemærket, men vi fik dog lidt sved på panden i de første 2 maps derimod 3 map var ret let og de fik alt hvad vi havde i os. vi vandt som sædvanlig, men det var også kun i et hængende hår 2-1 i maps blev kampen.

1 map som vi spillede var mill, her spillede vi lige op som T men tabte meget overbevisende som ct.
1-0 til dem.
Da moralen ikke var så høj i andet map (nuke) fik vi en lidt underligt start, men efter som vi begyndte, at vinde nogle runder så kom moralen igen, og vi fik dem ned med nakken også ganske overbevisende.
Alle viste at de vidste hvordan man teamplayede, og dette fik os frem til sejr.
1-1
i tredje map blev alle enige om det var inferno.
og her var der ikke så meget at sige, efter overbevisende wins, stod det klart at kampen var vores.
Zeps.css-skill.com kunne slet intet stille op.
2-1 til os.

alt i alt en rigtig god cw, og vi var overbevisende bedre en Zeps.css-skill.com.

ShareThis

2 Kommentarer Mere...

Endnu en video fra SamsiPwns

Af NeLo @ 13 maj, 2009, under CS:S Movie

ShareThis

Kommentar Mere...

Leder du efter specifikt indhold?

Brug formularen herunder til at søge efter det du savner:

Fandt du uheldigvis ikke det du søgte her, send os gerne en besked via kommentarfeltet eller pr. mail!

>> Til toppen ↑